Detailsview itemupdating edititemtemplate Live sex video sex chat for free with no sign up

Posted by / 30-Sep-2016 12:52

Detailsview itemupdating edititemtemplate

De Form View-control toont de werknemer die geselecteerd is in de Grid View.Deze koppeling gebeurt door bij de Data Source-control van de Form View een WHERE-conditie op te geven: Soms wil je een Form View-control gebruiken om onmiddellijk gegevens toe te voegen.Voor elke kolom uit de databanktabel toont de Form View-control automatisch labels en waarden voor elke geselecteerde kolom.De volgende pagina toont hoe je de Form View-control kan gebruiken om één enkel record van de Authors-tabel te tonen.Find Control("txt Add Email"), Text Box) '*** Country Code ***' Dim txt Country Code As Text Box = CType(my Details View. Find Control("txt Edit Name"), Text Box) '*** Email ***' Dim txt Email As Text Box = CType(my Details View. Find Control("txt Add Country Code"), Text Box) '*** Budget ***' Dim txt Budget As Text Box = CType(my Details View. Find Control("txt Edit Email"), Text Box) '*** Country Code ***' Dim txt Country Code As Text Box = CType(my Details View. Read Only) Bind Data() End Sub Protected Sub my Details View_Mode Changing(By Val sender As Object, By Val e As Details View Mode Event Args) Handles my Details View. Om te kunnen wijzigen en toevoegen moet je de datasource aanpassen via de Advanced-knop, en "Generate INSERT, UPDATE and DELETE statements" aanvinken.Als je daarna de Form View opnieuw aanmaakt, verschijnen automatisch de nodige knoppen: Om de weergegeven tekst op de knoppen ("Edit", "Delete", "New", "Update" en "Cancel") te vertalen moet je manueel de templates aanpassen.

Dit doe je met de volgende regel (Bijvoorbeeld in Page_Load): Als je de Form View-control alleen maar gebruikt om gegevens toe te voegen, bijvoorbeeld in een aparte pagina die niets anders doet, dan kan je hem default instellen op toevoegen.Met de Grid View-control toon je een lijst met werknemers (tabel Employees uit Northwind).Als je een werknemer selecteert, dan zal de Form View-control meer gegevens tonen over die werknemer.Find Control("txt Add Budget"), Text Box) '*** Used ***' Dim txt Used As Text Box = CType(my Details View. Find Control("txt Edit Country Code"), Text Box) '*** Budget ***' Dim txt Budget As Text Box = CType(my Details View. Text & "' " & _ " WHERE Customer ID = '" & str Cus ID & "'" obj Cmd = New My Sql Command(str SQL, obj Conn) obj Cmd. Find Control("txt Add Used"), Text Box) str SQL = "INSERT INTO customer (Customer ID, Name, Email, Country Code, Budget, Used) " & _ " VALUES ('" & txt Customer ID. Find Control("txt Edit Budget"), Text Box) '*** Used ***' Dim txt Used As Text Box = CType(my Details View. Text & "' " & _ " , Country Code = '" & txt Country Code.

detailsview itemupdating edititemtemplate-7detailsview itemupdating edititemtemplate-14detailsview itemupdating edititemtemplate-65

In elk template vind je Link Buttons terug voor de verschillende acties.

One thought on “detailsview itemupdating edititemtemplate”

  1. You can message the women you like based on their profiles, you can let them know that you like them with the easy Like Her button and you can even send special women a gift through the site.