Proyektong nairatupad ni dating pangulong carlos p garcia

Posted by / 28-Jun-2017 09:55

Proyektong nairatupad ni dating pangulong carlos p garcia

Sinikap niyang pigilan ang yumayabong na itim na pamilihan at sinikap na pagsiglahin ang ekonomiya.Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay nasa 4.54 %.

Nagsilbi si Garcia bilang gobernador ng Bohol mula 1932 hanggang 1941.Sinimulan rin niya ang paglayo sa buong pagsalalay sa Estados Unidos bilang guarantor ng seguridad ng Pilipinas at naghanap ng bagong orientasyon tungo sa ibang mga bansang Asyano.Ang mga patakarang ito ay hindi nagustuhan ng mga Amerikano.Upang makuha ang pagkapanalo sa 1957 halalan, pinili niya si Diosdado Macapagal mula sa oposisyong Partido Liberal na maging kasamang tatakbo bilang pangalawang pangulo.Bilang Pangulo, nagpanatili siya ng isang striktong programa ng paghihigpit upang maalis ang korupsiyon.

proyektong nairatupad ni dating pangulong carlos p garcia-66proyektong nairatupad ni dating pangulong carlos p garcia-16proyektong nairatupad ni dating pangulong carlos p garcia-31

Sa kalaunan ay naging labis ang pagiging maka-Pilipino ni Garcia at ang pagsira sa kanya ay pinasimulan sa mga pahayagan, sa himpapawid sa tulong ng CIA samantalang pinaboran naman ng mga Amerikano si Diosdado Macapagal upang manalo sa halalan noong 1961.

One thought on “proyektong nairatupad ni dating pangulong carlos p garcia”

  1. Welcome to our 65p per minute plus Access charges live 121 phone sex service at UK Adult Chat. We offer the exact same uk service as many of the 1 lines found on the web. Call one of our phone sex operators right now and get relief for a lot cheaper. Domination - 09 Humiliation, degradation and pain is the order of the day for our beautiful and experienced mistresses.